Kullanım Şartları ve Koşulları

Cartoon Network sitesini kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu siteye erişim sağlayarak ve kullanarak açık bir şekilde bu Kullanım Şartlarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Eğer aşağıdaki Kullanım Şartlarından herhangi bir tanesini kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmayınız. Bu sitenin işletmesi EDA Televizyon Yayıncılık ve Prodüksiyon A.Ş. ("EDA" veya "biz") tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanım Şartlarını düzenleme, değiştirme veya güncelleme hakkı yalnızca EDA'ya aittir. Kullanım Şartlarında haklarınızı etkileyebilecek türde bir değişiklik yapıldığında bu değişiklikler anasayfa aracılığıyla ilk haftasında size bildirilecektir. Buna ek olarak kapsamı ve yapılmış olan değişikliklere istinaden bilgi sahibi olabilmeniz için düzenli olarak Kullanım Şartlarını incelemenizi tavsiye ederiz. Bahsi geçen düzenlemeleri, değişiklikleri ve güncellemeleri yaptığımıza dair sizi haberdar ettikten sonra bu hizmeti kullanarak düzenlenmiş olan şartların sizi bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Şartlarını ihlal ettiğini kanaatine vardığı herhangi bir kişinin erişimini reddetme hakkı EDA'ya aittir.

TİCARİ MARKALAR, TELİF HAKLARI VE KISITLAMALAR

Bu site, Türkali Mahallesi Şehit Ali Kerem Mergen Sokak No: 9 K:3-4 Beşiktaş İstanbul'da bulunan EDA tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir.

Bu sitede bulunan tüm materyaller; metin, görseller, tasvirler, ses ve video klipleri dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, EDA'nın mülkiyetindeki ya da kontrolündeki veya materyallerini EDA'ya lisans vermiş olan diğer tarafların sahip olduğu telif hakları, markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları tahtında korunmaktadır. Cartoonnetwork.com.tr veya EDA tarafından işletilen,kontrol edilen, lisanslanmış olan ya da sahip olunan herhangi bir İnternet sitesi üzerindeki materyaller sadece şahsi ve ticari olmayan kullanımınız içindir. Bahsi geçen materyal kopyalanamaz, tekrar üretilemez, tekrar yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, iletilemez veya e-posta ya da diğer elektronik araçlar vasıtasıyla dağıtılamaz. Sahibinin yazılı izni olmadan materyallerin değiştirilmesi, diğer İnternet sitelerinde, ağ bağlantısı içerisinde yer alan bilgisayarda kullanımı ya da materyallerin şahsi olmayan, ticari amaçlarla kullanımı telif haklarının, ticari markaların ve diğer mülkiyet haklarının ihlalidir ve yasaktır.

BAĞLANTILAR

Bu site içerisinde diğer İnternet sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantılar yer alabilmektedir. Bağlantılı Siteler, size kolaylık sağlaması amacıyla mevcuttur ve bu sitelere erişimin sonuçları kendi sorumluluğunuz altındadır. EDA, bu sitelerin sponsorlarıyla ilişkili olsun ya da olmasın, Bağlantılı Sitelerin içeriğinden EDA sorumlu tutulamaz. EDA, hiç bir şekilde Bağlantılı Sitelere destek vermemekte ve tasdik etmemektedir.

GÖNDERİLER

Gönderilen bütün e-postalar, notlar, iletiler/pano fikirleri, öneriler, kavramlar veya diğer materyaller dünya genelinde EDA'nın mülkiyeti haline gelmektedir. Şu anda mevcut olan veya daha sonra ortaya çıkacak olan ortam türleri de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün materyallerin veya bu materyallerin ögelerinin kullanım hakkı gizlilik politikaları dahilinde EDA'ya aittir. Siz veya diğer herhangi bir şahıs, materyaller gönderdiği zaman EDA'nın bu materyalleri veya ögelerini tanırım ve reklam da dahil olmak üzere kullanabileceğini ya da yayınlayabileceğini kabul edersiniz.

Bir EDA sitesini kullanarak, (a) üçüncü şahısların gizliliğine hakaret eden, saldıran, tecavüz eden ya da müstehcen,pornografik, tehditkar olan veya küfür içeren; (b) herhangi birinin telif hakkı veya ticari markasını ihlal etmesi dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet hakkını ihlal eden; (c)herhangi bir kanunu ihlal eden; (d) yasa dışı faaliyeti destekleyen; ya da sermayelerin reklamını yapan veya başka bir deyişle mali yardım toplayan veya mal ve hizmetlerin bir talebi olan herhangi bir içerik sunmayacağınızı ya da başka bir deyişle yayımlamayacağınızı kabul edersiniz.

EDA, yalnız EDA hükmünce bu Kullanım Şartlarını ihlal eden veya saldırgan, yasa dışı olarak nitelendirilebilen veya herhangi bir şahsın haklarını ihlal edebilecek ya da güvenliğini tehdit edebilecek yahut bu tür tehtidler doğurabilecek herhangi bir içeriği inceleyebilir, düzelteyebilir, geri çevirebilir,yayınlamayı reddedebilir veya silebilir. EDA’nın herzaman, herhangi bir yasayı,düzenlemeyi veya geçerli resmi talebi yerine getirmek için gerektiği şekilde,herhangi bir bilgiyi (bu sitede bilgi veya materyal sağlayan şahısların kimliği dahil) açıklama hakkı vardır. Bu, herhangi bir sınırlama olmaksızın, iddia edilen yasa dışı eylemin veya yasa dışı eylem iddiasının incelenmesi dolayısıyla ya da yasal mahkeme emrine veya mahkeme çağrısına cevaben bilginin açıklanmasını da kapsar. Buna ek olarak, ve tamamen kendi takdirimizde olmak üzere, olası suçların ya da özellikle kişisel zararı veya herhangi bir şahsın güvenliğini ilgilendirebilecek diğer eylemlerin incelenmesi ve/veya çözümlenmesi ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna inandığımız zaman; biz, sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi adli mercilere veya diğer devlet görevlilerine açıklayabiliriz (ve siz burada bize açıkça bunu yapmamız için yetki vermiş olmaktasınız).

Sizin yukarıda geçen anlaşmaları,hükümleri, beyan ve taahhütleri ihlal etmenizden doğan tüm üçüncü şahıs iddialarına, taleplerine, taahhütlerine, masraf ve harcamalarına (ki buna makul avukat masrafları dahildir); EDA ve yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin,dağıtıcılarının ve bağlı kuruluşların zararını tazmin etmeyi kabul edersiniz.

TAAHHÜTLERİN FERAGATI VEYÜKÜMLÜLÜKLER

Bu sitedeki materyaller ‘olduğui haliyle’’ ve site hizmetinin hükümlerine ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüt olmaksızın sağlanmıştır. Ne EDA, ne onun bağlı veya ilgili kuruluşları, ne bu sitenin yaratımında, üretilmesinde ve dağıtımında yer almış herhangi bir kişi, bu materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olduğunu,hataların düzeltileceğini ya da EDA’nın veya onları erişilir kılan vericilerin virüs veya diğer zararlı ögeleri içermediğini garanti ve taahhüt etmez. Bu sitede okuduğunuz materyal, yalnızca eğlence ve tanıtıcı amaçlar için sağlanmıştır.EDA, bu sitedeki materyallerin kullanımına veya kullanım sonuçlarına ilişkin bu materyallerin doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği açısından garanti vermez yada hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz.

EDA’nın ihmalinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ölüm ve kişisel zarar haricinde, ne EDA, ne onun bağlı ve ilgili kuruluşlarının, ne ayrı ayrı her bir çalışanının veya temsilcisinin, ne bu sitenin yaratımında, üretiminde ve dağıtımında yer almış herhangi bir kişi veya kuruluşun, bu sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarar için, herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı sorumlu ve yükümlü olmadığını açıkça kabul etmektesiniz. Örnek üzerinden, ve yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, EDA ve ilgili kişi ve kuruluşlar, ifa etmemeden,hatadan, eksiklikten, kesintiden, silmeden, arızadan, işlemdeki gecikmeden,bilgisayar virüsünden, hırsızlıktan, yok etmeden, veri kullanımı üzerinde yetkisiz erişim veya itimattan, bilgilerden, görüşlerden ya da bu sitede görülen diğer materyallerden doğacak olan iddia veya zarardan sorumlu ya da yükümlü değildir. EDA’nın diğer katılımcıların veya üçüncü şahısların herhangi bir onur kırıcı, saldırgan veya yasa dışı tutumlarından sorumlu ya da yükümlü olmadığını beyan, onay ve kabul etmektesiniz.

YARGISAL KONULAR

Aksi belirtilmedikçe, Cartoon Network sitesindeki materyaller, sadece eğlence ve program tanıtımı ve Avrupa’da,o bölgede bulunan ülkelerde, bölgelerde, bunların mülkünde veya bunlara bağlı devletlerde mevcut olan ürünlerin tanıtımı amacıyla sunulmuştur. Bu site, Türkiye’deki ofislerinden EDA tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Bununla birlikte, EDA, ilgili grup şirketlerine barındırma ve yer sağlama hizmetleri sağlama konusunda yetki verme hakkını saklı tutar. EDA, bu İnternet sitesindeki materyallerin diğer bölgelerde kullanıma uygun ve mevcut olması hususunda hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Diğer bölgelerden bu siteye erişimi seçen kişiler, kendi inisiyatifleri ile bunu yapmışlardır ve yerel yasaların uygulanabilir olması halinde yerel yasalara uygun olarak sorumlu tutulurlar.

Bu Kullanım Şartları, Türkiye’deki yasalara tabidir ve bunlar doğrultusunda yorumlanır ve uygulanır. Sizin, üçüncü bir şahsın veya EDA’nın bu Kullanım Şartlarını yürürlüğe koyan eylemi veya, dolayısıyla, bu siteye ilişkin herhangi bir konu, Türkiye’deki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabidir. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü yasa dışı, hükümsüz veya herhangi bir sebepten uygulanamaz olursa, o zaman bu hüküm, bu anlaşmadan ayrılabilir addedilir ve kalan diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bu, burada belirtilen konulara ilişkin taraflar arasındaki tüm anlaşmadır ve EDA tarafından imzalanan yazılar haricinde değiştirilemez.

ADVENTURE TIME and all related characters and elements are trademarks of © Cartoon Network.

Bu sitenin kullanımı, Kullanım Koşullarına uymayı kabul ettiğinizi gösterir. TM & © 2014 Cartoon Network. Bir Time Warner Kuruluşudur. Tüm Hakları saklıdır. CartoonNetwork.com.tr Turner Sports ve Entertainment Digital Network'ün bir üyesidir.